--HAIKU--

diamondgypsy

~spm gypsy~
--HAIKU--

anybody do haiku?
_______


lips glide ever soft
tasting sweetness of velvet
release...o', deep joy

--gypsy
 
Top